Vi finns för ditt

FÖRETAG

Vi har ett brett urval av tjänster för företag, som bland annat inkluderar ledarskapsutveckling, omställning, konflikthantering, teambuilding och mycket mer.

Vi skräddarsyr alltid våra tjänster så att de passar just ditt företag och era behov.

INDIVIDUELLA SESSIONER

Individens välmående och trivsel har enligt studier visat sig vara helt avgörande när det gäller att skapa bättre resultat, mimimera sjukskrivningar, undvika konflikter och därmed öka lönsamheten.


  • Teamledare
  • VD:ar
  • Medarbetare
  • Nyföretagare

GRUPP OCH TEAM -SESSIONER

Vikten av att ett team eller en arbetsgrupp fungerar bra kan inte överdrivas. Ett team som arbetar mot ett gemensamt mål och kommunicerar på ett bra sätt - utan prestige - kan uppnå fantastiska resultat.


  • Visualisering av mål
  • Konflikthantering
  • Arbetsmoral
  • Trivsel

Tillsammans skapar vi framgång!


Mätningar som utförs årligen sedan 2007 av Jobbhälsoindex har påvisat en tydlig negativ trend.

Deras rapport från 2018 visar alarmerande resultat:

Antalet sjukskrivningar har ökat.

Var tredje anställd bedömer att deras arbete kommer påverka hälsan negativt de kommande två åren.

Även chefer upplever i större utsträckning psykiskt obehag inför jobbet.

En anställd som upplever arbetsmiljöproblem har ett genomsnittligt produktionsbortfall på 38 % varje månad.

Det här håller inte.

(Källa: Jobbhälsoindex, Avonovas rapport 2018)


Vi erbjuder helhetslösningar för företag som vill bli ännu bättre!

Oavsett om ni vill stärka ert team, minska antalet sjukskrivningar, bli bättre företagsledare, effektivisera verksamheten eller hantera konflikter eller mental ohälsa på arbetsplatsen så har vi lösningen.


Kontakta oss, så återkommer vi inom 24 timmar för bokning av ett kostnadsfritt bedömningssamtal, där vi tillsammans skräddarsyr ett paket som passar just Er verksamhet.

KONTAKT